Tietosuojakäytäntö

1. Tietosuojalausunto

Nikon sitoutuu käyttämään tässä sivustossa annettuja tietoja tämän tietosuojalausunnon mukaisesti. Nikon kerää ainoastaan henkilötietoja, jotka lähetetään vapaaehtoisesti esimerkiksi (verkossa tapahtuvan) tuoterekisteröinnin, puhelinpalvelun antaman tuen tai viallisten tuotteiden korjauksen yhteydessä. Nikon käyttää vastaanotettuja tietoja pyydetyn palvelun toimittamiseen (esimerkiksi viallisen tuotteen korjaamiseen) tai pyydettyjen tuotteita ja palveluja koskevien tietojen antamiseen. Tämä voi käsittää yhteydenottamisen käyttäjään sähköpostitse, puhelimitse, tekstiviestillä tai kirjeitse. Kampanjatarjousten yhteydessä tämä voi käsittää sen selvittämisen, onko käyttäjä oikeutettu osallistumaan kampanjatarjoukseen, tai hallintoasioista ilmoittamisen. Nikon voi luovuttaa henkilötietoja konserniyhtiöilleen tai kolmansille osapuolille, jotka toimivat yhteistyössä Nikonin kanssa, jotta se voi suorittaa määritetyt palvelut, kuten tuotteiden korjauksen. Tällaisessa tilanteessa luovutettuja tietoja voidaan käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty, eikä tietoja käytetä mihinkään muuhun kuin tässä tietosuojalausunnossa määriteltyyn tarkoitukseen.

2. Tiedottaminen

Tarjouksista, palveluista ja tuotteista tiedottaminen. Jos käyttäjä on ilmoittanut haluavansa saada kyseisiä tietoja, Nikon, joku sen konserniyhtiöstä tai Nikonin kanssa sopimuksen solminut kolmas osapuoli voi ottaa häneen yhteyttä sähköpostitse tai muulla tavalla (kuten postitse tai puhelimitse) ilmoittaakseen hänelle Nikoniin liittyvistä palveluista, tuotteista, kilpailuista ja tarjouksista tai Nikonin kuvanhallintatuotteista ja niihin liittyvistä palveluista. Jos käyttäjä haluaa lopettaa kyseisten tietojen vastaanottamisen, hän voi ilmoittaa asiasta ottamalla yhteyttä osoitteessa https://www.nikonimgsupport.com/eu/BV_home?ctry=FI&lang=fi olevaan Nikonin verkkotukipalveluun tai kirjoittamalla osoitteeseen CRM Manager, Nikon UK Limited filial i Finland, Äyritie 8 B, 01510 Vantaa.

 

3. Evästeet ja valvonta

Nikon voi kerätä tietoja siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. Se voi tehdä niin evästeiden avulla. Evästeet ovat pieniä tiedonpalasia, jotka verkkoselain tallentaa tietokoneen kiintolevyyn. Kun käyttäjä palaa kyseiseen verkkosivustoon, tietokonepalvelin tunnistaa evästeen automaattisesti ja antaa meille tietoja käyttäjän edellisestä vierailusta. Useimmat selaimet sallivat evästeet automaattisesti. Selaimen asetuksia voi yleensä muuttaa niin, että ne estävät evästeet automaattisesti. Jos käyttäjä haluaa estää evästeet, hän voi edelleen käyttää verkkosivustomme useimpia toimintoja. Nikon voi myös arvioida sivuston eri osien suosiota ja parantaa sivustossa siirtymistä suorittamalla valvontaa. Kyseisiä tietoja ei kuitenkaan yhdistetä käyttäjän henkilötietoihin. Nikonin Members (Jäsenet) -osassa evästeiden avulla varmistetaan, että selain eli käyttäjä tunnistetaan ja muistetaan koko osassa, säilyttämällä käyttäjän jäsennumero ja istuntotunniste evästeessä. Tätä tarkoitusta varten käytetty eväste on väliaikainen ja poistetaan selaimesta, kun käyttäjä poistuu sivustosta. Evästeiden käytön avulla varmistetaan, että käyttäjä voi siirtyä sivuilla nopeasti ja käyttää kaikkia toimintoja. Jos evästeiden käyttöä ei sallita tietokoneessa, evästeiden käyttöä edellyttäviä sivuston osia ei voi ehkä käyttää.

4. Tietosuoja ja salassapito

Nikon suojaa henkilötiedot suojaustoimenpiteillä. Nikon estää kolmansia osapuolia käyttämästä henkilötietoja käyttämällä salausta aina, kun se on mahdollista, ja palomuuria.

Noudattaakseen soveltuvia lakeja ja viranomaismääräyksiä Nikon pidättää itsellään oikeuden käyttää ja paljastaa henkilötietoja, jotta se voi varmistaa järjestelmiensä oikeanlaisen toiminnan ja suojata asiakkaitaan ja itseään. Nikon myös pidättää itsellään oikeuden paljastaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se saa valituksen koskien verkkosivustonsa tai palvelujensa käyttöä.

5. Oikeudet

Käyttäjä voi käyttää, korjata, päivittää ja poistaa tietojaan profiilinsa asianmukaisen linkin avulla tai lähettämällä pyynnön osoitteessa Nikonin verkkotukipalveluun olevaan Nikonin verkkotukipalveluun tai kirjoittamalla osoitteeseen CRM Manager, Nikon UK Limited filial i Finland, Äyritie 8 B, 01510 Vantaa. Halutessaan kopion näistä tiedoista käyttäjän on ehkä todistettava henkilöllisyytensä. Siltä osin kuin kopioita pyydetään useammin kuin kerran vuodessa, Nikon pidättää itsellään oikeuden veloittaa pienen hallintomaksun tällaisissa tapauksissa.

6. Kesto

Nikon säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista pyydettyjen palvelujen tai tuotteiden toimittamista varten tai niin kauan kuin laki edellyttää.

7. Muutokset

Nikon pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojalausuntoa ajoittain. Nikon ilmoittaa kaikista materiaaliin tehdyistä muutoksista, jotka vaikuttavat käyttäjän henkilötietojen käyttöön.

8. Muut tiedot

Henkilötietoja saatetaan käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella ainoastaan edellä mainituissa tarkoituksissa tai silloin, kun tietoja hallitaan ryhmissä. Tämä käsittää tietojen luovuttamisen Euroopan talousalueen ulkopuoliseen sijaintiin. Nikon vakuuttaa, että luovutettujen tietojen luottamuksellisuus ja turvallisuus varmistetaan tarvittavilla toimenpiteillä ja asianmukaisella valvonnalla henkilötietolain mukaisesti.

Nikon UK Limited filial i Finland, Y-tunnus: 2786491-7 , hallinnoi tätä sivustoa. Yhtiön osoite: Äyritie 8 B, 01510 Vantaa.

 Your previous queries:
Kohteita ei löytynyt. Yritä uudelleen.
ZB1 Rebate Credit Memo
Cookie settings